Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
Zlatko Rihter, CEO met de verbintenisbrief van SBTi
SBTi-verbintenis

In december 2022 hebben wij ons aangesloten bij het netwerk van bedrijven die actie ondernemen tegen klimaatverandering door ons ertoe te verbinden zowel doelstellingen voor emissiereductie op korte termijn als netto-nuldoelstellingen vast te stellen, overeenkomstig de criteria en aanbevelingen van het Science Based Targets-initiatief. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze reis naar Netto Nul tegen uiterlijk 2050.

Bedrijven die actie ondernemen

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Logo Ecovadis gouden medaille

EcoVadis, 's werelds grootste en meest betrouwbare organisatie voor duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven, heeft Mölnlycke een gouden medaille toegekend voor onze focus op duurzaamheid. In 2023 plaatsten ze ons in de top 3% van de bedrijven wereldwijd.

hidden1hidden2

Het Carbon Disclosure Project (CDP) streeft ernaar van milieurapportage en risicobeheer een bedrijfsnorm te maken, door openbaarmaking, inzicht en benchmarking te stimuleren. We melden klimaatrisico's en kansen voor een verlaging van de koolstofemissies via de CDP-klimaatvragenlijst ten behoeve van al onze belanghebbenden. In 2022 kende CDP Mölnlycke de rating B toe. Dat is boven het gemiddelde voor een producent van medische hulpmiddelen.

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) verstrekt investeerders informatie over het bestuur van ondernemingen en de maatregelen die ze nemen om de risico's van de klimaatverandering te beperken. We steunen de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en nemen dieze informatie op in onze externe duurzaamheidsrapportage.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

ISO9001 legt een kwaliteitsmanagementsysteem vast om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan de behoeften van klanten en andere belanghebbenden binnen de wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot een product.

ISO45001 legt een gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem vast om organisaties te helpen de fysieke en mentale gezondheid te bevorderen en te beschermen, om arbeidsongevallen en beroepsziekten te beperken. Sinds december 2020 zijn alle productievestigingen en het hoofdkantoor gecertificeerd volgens ISO 45001.

hidden1hidden2

ISO 14001:2015 specificeert de eisen voor een milieubeheersysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Het legt de nadruk op de impact van een organisatie op de externe omgeving. Om systematisch te werken en aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen, heeft Mölnlycke ervoor gekozen de ISO 14001 normen te volgen in het kader van een geïntegreerd EHS-beheersysteem. Ons hoofdkantoor en de meeste productievestigingen zijn sinds 2002 gecertificeerd volgens ISO 14001.

FSC logo

Forest Management Certification (FSC) bevestigt dat verpakkingshout afkomstig is uit een bos dat wordt beheerd om de biodiversiteit te behouden en dat het leven van de lokale bevolking en arbeiders ten goede komt. Onze producten of verpakkingen met het FSC-logo bevatten materiaal van het FSC-gecertificeerde systeem.

hidden1hidden2

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) bevestigt dat de producten materialen bevatten uit goed beheerde bronnen via een streng gecontroleerde toeleveringsketen. Deze certificering geldt voor de biogebaseerde inhoud van een groeiend gedeelte van onze afdeklakens.

hidden1hidden2
Neem contact op