Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Onze aandachtsgebieden
hidden1hidden2

Bij Mölnlycke staan we volledig achter de doelstellingen van de VN-akkoord van Parijs inzake klimaatverandering. We verbinden ons ertoe ten laatste tegen 2050 volledig net zero te zijn, waarbij we het materiaalgebruik loskoppelen van onze groei.

Als bedrijf in de gezondheidszorg heeft het onderhouden van sterke, wederzijds voordelige relaties met al onze belanghebbenden altijd voorop gestaan. We geven om onze klanten, patiënten en medewerkers als individuen, de werknemers van onze leveranciers - en de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen.

Wij verwachten van al onze werknemers dat ze zich houden aan het streven naar een conforme en ethische bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om het nalevingskader voortdurend te verbeteren, ondersteund door een ingebedde integriteitsmentaliteit in de hele organisatie.

hidden1hidden2
Cover van het geïntegreerde Mölnlycke jaar- en duurzaamheidsverslag 2021 met een kinderpatiënt en een verpleegster
Ons geïntegreerde jaar- en duurzaamheidsverslag 2021
Transparant zijn

Duurzaamheidsrapportagecentrum

Wij zijn transparant over onze impact op milieu, mens en maatschappij. Elk jaar brengen we in ons jaarverslag verslag uit over onze resultaten en prestaties.
Het geïntegreerde jaarverslag van Mölnlycke voor 2021 is opgesteld volgens de normen van het Global Reporting Initiative (GRI) en het kader van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Lees het Mölnlycke geïntegreerde jaar- en duurzaamheidsverslag 2021

hidden1hidden2
Neem contact op