Skip to Main Content
Ik zoek naar

We waarderen iedereen die voor ons werkt

We zorgen ervoor dat al onze mensen veilig en gezond zijn en de kans krijgen om hun volledige potentieel te ontwikkelen, waar ze ook werkzaam zijn.

Collega's in een van onze fabrieken in Tsjechië waar Mölnlycke procedure trays gemaakt worden
Collega's in een van onze fabrieken in Tsjechië waar Mölnlycke procedure trays gemaakt worden

Een eersteklas werkomgeving

Wij streven ernaar een eersteklas werkomgeving te creëren, waar individu en ethisch gedrag voorop staan. Onze mensen beschikken over alles wat ze nodig hebben om optimaal te presteren op de lange termijn. Nascholingsprogramma's die uitgaan van de sterke punten van mensen, zodat ze hun kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. En een loopbaan die voldoening biedt in een organisatie waar ze een impact kunnen hebben. Verder streven we naar een diverse mix van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, uit diverse culturen en regio's die een afspiegeling vormen van de wereld waarin we werkzaam zijn, om zo innovatief denken te bevorderen in het hele bedrijf.

Mensen veilig en gezond houden op het werk

Bij Mölnlycke streven wij ernaar onze werknemers, leveranciers en bezoekers op al onze locaties wereldwijd een veilige omgeving te bieden. We zijn continu bezig om mogelijke risico’s op de werkvloer weg te nemen, toezicht te houden op de veiligheidsprestaties en te voldoen aan de ter plaatse geldende wetgeving.

Onze aanpak van gezondheids- en veiligheidsbeheer

In al onze vestigingen nemen we proactieve maatregelen om ongevallen te voorkomen. Naleving van de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften is daar een onderdeel van.

Al onze fabrieken beschikken over een veiligheids- en gezondheidsteam waarin een doorsnede van het personeelsbestand is vertegenwoordigd. Het team komt regelmatig bijeen om veiligheids- en gezondheidskwesties te bespreken en acties aan te bevelen om ongevallen te voorkomen. Verder stimuleren we de samenwerking tussen onze vestigingen, zodat we beste praktijken kunnen delen en verbeteringen tot stand kunnen brengen voor het hele bedrijf. Bovendien komen vertegenwoordigers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) van alle vestigingen maandelijks bijeen met de EHS-directie om problemen te bespreken en ideeën te delen.

Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid

Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid maakt deel uit van onze bredere missie om schade te voorkomen en om veilige medische oplossingen te bieden aan beroepsbeoefenaren en patiënten. Het beleid verplicht ons er ook toe de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze werknemers en de samenleving te beschermen door:

  • te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer
  • te zorgen voor procedures waarmee werknemers gezondheids- en veiligheidsproblemen kunnen melden en trainingen te verzorgen om bewustwording onder alle werknemers te creëren
  • doelstellingen voor gezondheid en veiligheid op te stellen en te evalueren om continue verbeteringen te boeken en risico’s en gevaren te minimaliseren.

Gezondheids- en veiligheidsprestaties

Onze gezondheids- en veiligheidsprestaties worden systematisch gecontroleerd en maandelijks gemeten. De resultaten worden voorgesteld en besproken in rapporten naar het management. Ze worden vergeleken met de internationale doelstellingen met betrekking tot:

  • het aantal arbeidsongevallen per miljoen arbeidsuren
  • het aantal verloren arbeidsdagen per miljoen arbeidsuren
  • gemelde bijna-ongevallen
  • gecorrigeerde bijna-ongevallen

Delen op social media

Neem contact op
Kies markt 

Kies uw markt