Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar

Het herstel goed beginnen

Met een risicobeoordeling

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Het herstel goed beginnen

Elke patiënt is uniek, elke operatie is dat ook. Bij Mölnlycke erkennen wij dat de risicobeoordeling essentieel is bij het bepalen van de behoeften van een zorgtraject: pre-, intra- en postoperatief. Wanneer het risico verandert, moet de zorg ook veranderen.

Geavanceerd wondverband of wondbehandeling met negatieve druk? Ons risicobeoordelingskader helpt u te onderzoeken welke zorg patiënten nodig hebben op basis van hun persoonlijke risicofactoren.

  • Onderbouwde besluitvorming voor HCP's ondersteunen
  • De patiënt aanmoedigen om bij te dragen aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen risicobeperking
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Risicobeoordeling van de patiënt
Wanneer het risico verandert, moet de patiëntenzorg ook veranderen

Onaangepaste postoperatieve zorg leidt tot meer complicaties op de incisieplaats (CIP's) en bijkomende pijn voor risicopatiënten. Dat resulteert in langere hersteltijden en ziekenhuisopnames en hogere kosten voor de zorgdiensten, die zo al onder druk staan.

Bij Mölnlycke willen we patiënten de best mogelijke kansen op herstel zonder complicaties bieden. Daarom ontwikkelden we een kader voor postoperatieve risicobeoordeling, dat zorgverleners helpt chirurgische risicofactoren vast te stellen en te beperken en gepersonaliseerde behandeltrajecten voor wondverzorging uit te tekenen.

hidden1hidden2
Mölnlyckes risicobeoordelingskader: een empirisch onderbouwd kader
hidden1hidden2

Wat is een risicobeoordeling en waarvoor dient ze?

De grondgedachte van de risicobeoordeling is dat rekening wordt gehouden met de unieke omstandigheden en kenmerken van elke individuele patiënt. Eenvoudige, maar grondige evaluaties kunnen als basis dienen voor maatregelen en interventies, en latere metingen van de resultaten.

Voordelen:

  1. Een risicobeoordelingstool is misschien niet noodzakelijk om de voor de hand liggende risicopatiënt te identificeren. Maar hij zal wel helpen patiënten te herkennen van wie minder duidelijk is dat ze een verhoogd risico op CIP's lopen en die gebaat kunnen zijn bij geavanceerde behandelingen zoals ciNPT.
  2. Vermijden van routinematig gebruik van geavanceerde therapieën zoals ciNPT wanneer klinische voordelen weinig waarschijnlijk zijn.

Eén universele waarheid bestaat wellicht niet, maar we identificeerden de risicofactoren die het vaakst worden vermeld en waarvan is aangetoond dat ze onafhankelijke voorspellende waarde hebben voor het risico van SSI. Voorts hanteerden we een op de zes risicofactoren gebaseerd kader dat een relevante leidraad vormt voor de verzorging van de incisieplaats.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hoe werd het risicobeoordelingskader ontwikkeld?
hidden1hidden2
Hospital setting

In PubMed geïndexeerde studies werden opgezocht met de volgende zoektermen:

  • Infectie van de incisieplaats
  • Risicofactoren
  • Chirurgische risicofactoren
  • Risicobeoordeling incisieplaats

In totaal werden 1.059 samenvattingen gevonden. Daarin werden 20 gevalideerde instrumenten voor risicobeoordeling van de incisieplaats aangetroffen. Op basis van een evaluatie van die instrumenten ontwikkelden wij het risicobeoordelingskader.

Voor de duidelijkheid en het gebruiksgemak delen wij risico's als volgt in:

  • Intrinsiek (patiëntengerelateerd)
  • Extrinsiek (proceduregerelateerd)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Interviewreeks The Cut by Mölnlycke

Hoe kunnen we complicaties bij operaties beperken? Luister naar wat specialisten in onze nieuwe reeks interviews op YouTube zeggen over manieren om de genezing van operatiewonden te verbeteren.

Ontdek aflevering 4 met dr. Philippe van Overschelde, chirurg heup- en knieartroplastiek in het AZ Maria Middelares (Gent, België), die over het protocol voor verbandwissels praat.

Ga naar de YouTube-pagina

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Contacteer ons

Neem contact op om te bespreken hoe we uw team voor een goed begin van het herstel kunnen uitrusten met de instrumenten, opleiding en producten die nodig zijn om het postoperatieve herstel te beheren.

'Referenties'

Neem contact op