Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2

De CO2-calculator in het kort

Met de nieuwe calculator kunnen klanten eenvoudig de impact bekijken van het vervangen van hun bestaande producten door duurzame ISCC-gecertificeerde afdeklakens, gebaseerd op hun jaarlijkse verbruik. Het resultaat wordt gerapporteerd als een percentage vermindering van de CO2eq. uitstoot en als de werkelijke vermindering in kg CO2eq.

hidden1hidden2

Mölnlycke innoveert voortdurend om haar klanten de meest duurzame oplossingen te bieden, zonder de veiligheid en kwaliteit van onze producten in gevaar te brengen. Door de levenscyclusbenadering toe te passen op bestaande producten sturen wij onze productportfolio's proactief in de richting van betere duurzaamheidsresultaten. 

De afgelopen jaren heeft de divisie OK-oplossingen een aantal ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) gecertificeerde universele afdeklakens op de markt gebracht die gebruik maken van hernieuwbare biobased grondstoffen. Een van de drie lagen waaruit de lakens bestaan, is gemaakt van ISCC-gecertificeerd plastic op basis van dennenolie, een bijproduct uit de bosbouw. Als gevolg daarvan toonde een extern beoordeelde levenscyclusanalyse aan dat deze afdeklakens gemiddeld 20% minder broeikasgasemissies veroorzaken dan traditionele producten. Om klanten te begeleiden bij hun omschakeling naar duurzamere oplossingen heeft OK-oplossingen nu een digitale CO2-tool ontwikkeld die op eenvoudige wijze de milieuvoordelen berekent van de keuze voor een ISCC-afdeklaken in plaats van een traditioneel product.

Mölnlycke biedt momenteel ongeveer 20 ISCC-gecertificeerde afdeklakens, bestaande uit maximaal 30% biobased materialen, aan. Het plan is om geleidelijk meer producten van biobased grondstoffen te vervaardigen.

De vraag naar producten met hernieuwbare, biobased grondstoffen is vooral groot in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux, en neemt ook op andere markten toe. De calculator omvat de gehele levenscyclus van het product, met inbegrip van Scope 1, 2 en 3.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

'Referenties'

Neem contact op