Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tabel 1: Omvang van de gegevensextractie uit het digitale wonddocumentatiesysteem voor opname in de analyse

Wondgerelateerde parameters
Typen
International Classification of Diseases (ICD-10)
Leeftijd bij aanvang van de behandeling
Locatie
Grootte
Toestand
Exsudaat
Tekenen van infectie

Verbandgerelateerde parameters
Duur behandeling
Draagtijd/interval tussen verbandwissels
Gemak van de verbandwissels
Pijn bij verbandwissels
hidden1hidden2
Resultaten
  • Tijdens de beoordelingsperiode hadden 136 patiënten (52,2% vrouwen; 47,8% mannen) wonden die in aanmerking kwamen voor behandeling met Mepilex® XT. Wonden zonder exsudaat werden als ongeschikt beschouwd voor behandeling met het verband.
  • Tegen week 2 werd een afname van de wondgrootte waargenomen van een gemiddelde van 11,8 cm² (SD 20,62) op baseline tot 6,6 cm² (SD 10,96) in week 2. Deze afname van de wondgrootte ging door tot in week 4 en week 6 (figuur 1).
  • Vanaf baseline tot week 6 van de behandeling werd een genezingspercentage van 31% waargenomen.
  • Het bleek dat het Mepilex® XT verband doeltreffend omging met het wondexsudaat, ongeacht hoeveelheid, type en/of viscositeit.
  • Gedurende het onderzoek werd geen lekkage of maceratie gemeld.
  • De mediane totale behandelingsduur met het verband was 39 dagen (bereik van 7-309 dagen). Tijdens deze behandelingsperiode bedroeg het mediane aantal verbandwissels per week 3 (bereik 1-7).
  • Bij de verbandwissel bleek het Mepilex® XT verband in meer dan 85% van de gevallen gemakkelijk te kunnen worden verwijderd.
  • Er werd een algemene afname van de pijn bij de verbandwissel waargenomen van baseline tot week 6 (pijngegevens op basis van 18 patiënten, aangezien de overige patiënten helemaal geen pijn hadden tijdens de verbandwissels).

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Gerelateerde Mölnlycke-producten

hidden1hidden2
Neem contact op